Κάταγμα Rolando

Η θεραπεία εξαρτάται από το μέγεθος…

Κατάγματα Μετακαρπίων

Τα κατάγματα αυτά διακρίνονται σε: …

Κατάγμα Φαλαγγών των Δακτύλων

Το κάταγμα αυτό χρειάζεται ακριβή…

Εξαρθρήματα Αρθρώσεων Δακτύλων

Τα εξαρθρήματα των μετακαρπιοφαλαγγικών…

Κάταγμα Πυελικού Οστού (Λεκάνη)

Σχηματίζεται από τα ανώνυμα οστά…

Κάταγμα Κοτύλης

Η κοτύλη σχηματίζεται από την συμβολή…

Οπίσθιο Εξάρθρημα Ισχίου

Το οπίσθιο εξάρθρημα του ισχίου διακρίνεται…

Πρόσθιο Εξάρθρημα Ισχίου

Είναι λιγότερο συχνό από το οπίσθιο.…

Κάταγμα του Αυχένα του Μηριαίου Οστού

Τα κατάγματα είναι σχεδόν πάντα υποκεφαλικά.…

Διαντοχαντήρια Κατάγματα

Είναι συχνά σε ηλικιωμένα άτομα και…