Αρθροσκόπηση γόνατος

Πρόκειται για μία νέα μέθοδο χρήσιμη…

Συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος

Συνδεσμοπλαστική είναι η χειρουργική…

Αρθροπλαστική γόνατος

Έτσι κλινικά, σε κάποιους ασθενείς,…

Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

Η επέμβαση πραγματοποιείται με την χρήση του αρθροσκοπίου, μίας κάμερας διαμέτρου 4 mm η οποία τοποθετείται μέσα στην άρθρωση

Ονυχεκτομή και πλαστική αποκατάσταση

Η αντιμετώπισή του είναι χειρουργική…

Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

Οι αιτίες μπορεί να ποικίλλουν: …