Κορωνοειδές Απόφυση

To κάταγμα μπορεί να συμβεί ως μεμονωμένη…

Κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας

Το κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας…

Κάταγμα – Εξάρθρημα Monteggia

Είναι κάταγμα του άνω τριτημορίου…

Κάταγμα – Εξαρθρημα Galeazzi

Υπάρχει κάταγμα στο κάτω τριτημόριο…

Κάταγμα Σκαφοειδούς Οστού

Είναι το πιο συχνό από τα κατάγματα…

Εξάθρημα Μηνοειδούς Οστού

Το εξάρθρημα του μηνοειδούς είναι…

Κάταγμα Colles

Συμβαίνει συνήθως σε άτομα ηλικίας…

Κάταγμα Smith

Το κάταγμα Smith προκαλείται από πτώση…

Κάταγμα Barton

Το κάταγμα Barton είναι ενδοαρθρικό.…

Κάταγμα Bennett

Το κάταγμα Bennett είναι συχνό στους…