Κατάγματα Μετακαρπίων

Αριστείδης Ντούσιας MD, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Τα κατάγματα αυτά διακρίνονται σε:

  • κατάγματα της βάσης
  • κατάγματα της διάφυσης και
  • κατάγματα του αυχένα του μετακαρπίου

Τα πρώτα είναι σταθερά και δεν χρειάζονται ιδιαίτερη θεραπεία.

Τα δεύτερα προκαλούνται από βία. Η θεραπεία των σταθερών καταγμάτων χωρίς παρεκτόπιση γίνεται με ακινητοποίηση για 2-3 εβδομάδες με ραχιαίο γύψινο ή μεταλλικό νάρθηκα.

Τα ασταθή κατάγματα χρειάζονται ανάταξη.

Όσον αφορά τα κατάγματα που αφορούν τον αυχένα των μετακαρπίων το πιο συχνό είναι εκείνο του αυχένα του 5ου μετακαρπίου στο οποίο το περιφερικό τμήμα παρουσιάζει κάμψη προς την παλάμη.

Είναι συνήθως το κάταγμα των μποξέρ.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μάθε να μοιράζεσαι