Κάταγμα – Εξαρθρημα Galeazzi

Αριστείδης Ντούσιας MD, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Υπάρχει κάταγμα στο κάτω τριτημόριο της κερκίδας και εξάρθρημα στο κάτω άκρο της ωλένης. Η θεραπεία του στα παιδία είναι συντηρητική.

Η ανάταξη γίνεται με έλξη και υπτιασμό του αντιβράχιου και αυτόματα ανατάσσεται το εξάρθρημα του κάτω άκρου της ωλένης.

Στους ενήλικες η θεραπεία είναι χειρουργική, γίνεται οστεοσύνθεση της κερκίδας όπου ανατάσσεται και το εξάρθρημα του κάτω άκρου της ωλένης.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μάθε να μοιράζεσαι