Κορωνοειδές Απόφυση

Αριστείδης Ντούσιας MD, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

To κάταγμα μπορεί να συμβεί ως μεμονωμένη κάκωση ή σε συνδυασμό με εξάρθρημα αγκώνα.

Προκαλείται κατά την υπερέκταση του αγκώνα λόγω βίαιης σύσπασης του πρόσθιου βραχιονίου μυός.

Όταν το τμήμα που αποσπάται είναι μεγάλο μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην άρθρωση.

Όταν το τμήμα που αποσπάται που είναι μικρό η θεραπεία γίνεται με ακινητοποίηση του αγκώνα σε κάμψη πάνω από 90 μοίρες.

Σε περίπτωση που το τμήμα που αποσπάται είναι μεγάλο και υπάρχει αστάθεια της άρθρωσης γίνεται ανάταξη και καθηλώνεται με βίδα.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μάθε να μοιράζεσαι