Γάγγλιο Καρπού

Γάγγλιο είναι μια κυστική διόγκωση…

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα…

Σύνδρομο Ωλένιoυ Σωλήνα

Το ωλένιο νεύρο μπορεί να πιεστεί…

Στενωτική Τεντοελυτρίτιδα των Καμπτήρων Τενόντων των Δακτύλων(Trigger Finger)

Η πάθηση οφείλεται στην πάχυνση και…

Ρίκνωση Παλαμιαίας Απονεύρωσης(Dupuytren)

Η πάθηση εμφανίζεται συνήθως σε άτομα…

Οξεία Τενοντίτιδα

Η εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στην…

Σύνδρομο Υποκρωμιακής Προστριβής

Στό σύνδρομο αυτό περιλαμβάνονται…

Ρήξη Μυοτενοντίου Πετάλου

Το μυοτενόντιο πέταλο σχηματίζεται…

Παγωμένος Ώμος (frozen shoulder)

Χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πόνο…

Επικονδυλίτιδα

Η επικονδυλίτιδα οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες…