Σύνδρομο Υποκρωμιακής Προστριβής

Αριστείδης Ντούσιας MD, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Στό σύνδρομο αυτό περιλαμβάνονται όλα τα συμπτώματα που προκαλούνται αό την προστριβή του μυοτενοντίου πετάλου των στροφέων μυών του ώμου μεταξύ της κεφαλής του βραχιονίου και του κορακοακρωμιακού τόξου.

Υπάρχουν δυο κατηγορίες αιτίων που προκαλούν το σύνδρομο υποκρωμιακής προστιβής τα οργανικά και τα λειτουργικά.

Στα οργανικά ανήκουν όλοι οι παράγοντες που μεταβάλλουν τις διαστάσεις του υποκρωμιακού χώρου προκαλώντας αλλοιώσεις στα οστά και στα υπό το ακρώμιο μαλακά μόρια.

Στα λειτουργικά ανήκουν οι παράγοντες που επηρεάζουν την δυναμική των μυών που βρίσκονται υπό και πέριξ του ακρωμίου.

Η θεραπεία είναι συντηρητική και χειρουργική.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μάθε να μοιράζεσαι