Συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος

Αριστείδης Ντούσιας MD, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Συνδεσμοπλαστική είναι η χειρουργική πράξη όπου, η ρήξη ή η ανεπαρκής λειτουργία ενός συνδέσμου αντικαθίσταται από έναν άλλο.

Ο ΠΧΣ όταν κοπεί δεν συρράπτεται και γι αυτό απαιτείται η αντικατάστασή του με τη συνδεσμοπλαστική επέμβαση.

Τα μοσχεύματα διακρίνονται σε αυτομοσχεύματα (τα οποία προέρχονται από το ίδιο το σώμα του ασθενούς), αλλομοσχεύματα (που προέρχονται από δότες) και σε συνθετικά μοσχεύματα.

Η συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ γίνεται αρθροσκοπικά. Αρχικά λαμβάνεται το αυτομόσχευμα και με την χρήση ειδικών εργαλείων προσαρμόζεται σε οστικά tunnels που έχουν δημιουργηθεί στο μηριαίο και στην κνήμη και τελικά σταθεροποιείται με ειδικά συστήματα καθήλωσης.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μάθε να μοιράζεσαι