Αρθροσκόπηση ώμου

Με την αρθροσκόπηση του ώμου, αναγνωρίζονται…

Αρθροπλαστική ώμου

Η επέμβαση αρθροπλαστικής ώμου συνήθως διαρκεί περίπου δύο ώρες υπό γενική αναισθησία