Κάταγμα Πυελικού Οστού (Λεκάνη)

Σχηματίζεται από τα ανώνυμα οστά…