Ραιβόκρανο

Αριστείδης Ντούσιας MD, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Το ραιβόκρανο είναι παραμόρφωση με χαρακτηριστική κλίση της κεφαλής προς την μια πλευρά και στροφή προς την αντίθετη από συρρίκνωση του στερνοκλειδομαστοειδή μυ.

Η αιτία φαίνεται ότι οφείλεται ασε ισχαιμία του μυός από κακή θέση μέσα στη μήτρα ή από κάκωση κατά την διάρκεια του τοκετού. Στα βρέφη μόλις διαπιστωθεί η τοπική διόγκωση του μυός γίνεται προσπάθεια να διαταθεί .

Σε μεγαλύτερη ηλικία επειδή η φυσιοθεραπεία συνήθως δεν αποδίδει η χειρουργική επέμβαση είναι η πιο σωστή θεραπεία.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μάθε να μοιράζεσαι