Κατάγμα Κονδύλων

Αριστείδης Ντούσιας MD, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Είναι αρκετά συχνά και αφορούν τον έξω κνημιαίο κόνδυλο. Υπάρχει διόγκωση του γόνατος καθώς επίσης και πόνος με την πίεση ή την ψηλάφηση.

Οι κινήσεις είναι περιορισμένες ενώ η βάδιση είναι δύσκολη ή αδύνατη

Χωρίζονται σε:

  • σφηνοειδή διαχωριστικά του έξω κονδύλου
  • συμπιεστικά του έξω κονδύλου
  • συνδυασμός σφηνοειδούς διαχωριστικού κατάγματος και
  • κατάγματα και των δυο κονδύλων
Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μάθε να μοιράζεσαι