Κατάγμα Διάφυσης Κνήμης

Αριστείδης Ντούσιας MD, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD

Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Στην κνήμη προκαλούνται όλων των ειδών κατάγματα και αφορούν και τα δυο οστά. η θεραπεία τους μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και οστεοσύνθεση.

Οι μέθοδοι συντηρητικής θεραπείας που χρησιμοποιούνται είναι:

  • ανάταξη με γενική νάρκωση
  • εφαρμογή λειτουργικού γύψου

Οι μέθοδοι χειρουργικής θεραπείας που χρησιμοποιούνται είναι:

  • οστεοσύνθεση με πλάκες και βίδες
  • συμπιεστική οστεοσύνθεση με πλάκα περιορισμένης επαφής
  • ενδομυελική ήλωση
  • ενδομυελική ήλωση με ασφαλισμένους ήλους
  • εξωτερική οστεοσύνθεση

Οι επιπλοκές είναι η ψευδάρθρωση και η καθυστερημένη πώρωση και πιο σπάνια η μόλυνση.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μάθε να μοιράζεσαι