Αρθροσκόπηση ποδοκνημικής

Η επέμβαση πραγματοποιείται με την χρήση του αρθροσκοπίου, μίας κάμερας διαμέτρου 4 mm η οποία τοποθετείται μέσα στην άρθρωση

Ονυχεκτομή και πλαστική αποκατάσταση

Η αντιμετώπισή του είναι χειρουργική…

Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

Οι αιτίες μπορεί να ποικίλλουν: …