Οξεία Τενοντίτιδα

Η εναπόθεση αλάτων ασβεστίου στην…

Σύνδρομο Υποκρωμιακής Προστριβής

Στό σύνδρομο αυτό περιλαμβάνονται…

Ρήξη Μυοτενοντίου Πετάλου

Το μυοτενόντιο πέταλο σχηματίζεται…

Παγωμένος Ώμος (frozen shoulder)

Χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πόνο…