Εξαρθρήματα Αρθρώσεων Δακτύλων

Τα εξαρθρήματα των μετακαρπιοφαλαγγικών…

Κάταγμα Πυελικού Οστού (Λεκάνη)

Σχηματίζεται από τα ανώνυμα οστά…

Κάταγμα Κοτύλης

Η κοτύλη σχηματίζεται από την συμβολή…

Οπίσθιο Εξάρθρημα Ισχίου

Το οπίσθιο εξάρθρημα του ισχίου διακρίνεται…

Πρόσθιο Εξάρθρημα Ισχίου

Είναι λιγότερο συχνό από το οπίσθιο.…

Κάταγμα του Αυχένα του Μηριαίου Οστού

Τα κατάγματα είναι σχεδόν πάντα υποκεφαλικά.…

Διαντοχαντήρια Κατάγματα

Είναι συχνά σε ηλικιωμένα άτομα και…

Υποτροχαντήρια Κατάγματα

Προκαλούνται σε ηλικιωμένα άτομα…

Κάταγμα Άνω Άκρο Μηριαίου Οστού

Το κάταγμα του άνω άκρου του μηριαίου…

Κάταγμα Διάφυσης Μηριαίου

Είναι αρκετά συχνό και προκαλείται…