Κάταγμα – Εξαρθρημα Galeazzi

Υπάρχει κάταγμα στο κάτω τριτημόριο…

Κάταγμα Σκαφοειδούς Οστού

Είναι το πιο συχνό από τα κατάγματα…

Εξάθρημα Μηνοειδούς Οστού

Το εξάρθρημα του μηνοειδούς είναι…

Κάταγμα Colles

Συμβαίνει συνήθως σε άτομα ηλικίας…

Κάταγμα Smith

Το κάταγμα Smith προκαλείται από πτώση…

Κάταγμα Barton

Το κάταγμα Barton είναι ενδοαρθρικό.…

Κάταγμα Bennett

Το κάταγμα Bennett είναι συχνό στους…

Κάταγμα Rolando

Η θεραπεία εξαρτάται από το μέγεθος…

Κατάγματα Μετακαρπίων

Τα κατάγματα αυτά διακρίνονται σε: …

Κατάγμα Φαλαγγών των Δακτύλων

Το κάταγμα αυτό χρειάζεται ακριβή…