Κάταγμα Bennett

Το κάταγμα Bennett είναι συχνό στους…

Κάταγμα Rolando

Η θεραπεία εξαρτάται από το μέγεθος…

Κατάγματα Μετακαρπίων

Τα κατάγματα αυτά διακρίνονται σε: …

Κατάγμα Φαλαγγών των Δακτύλων

Το κάταγμα αυτό χρειάζεται ακριβή…

Εξαρθρήματα Αρθρώσεων Δακτύλων

Τα εξαρθρήματα των μετακαρπιοφαλαγγικών…