Κατάγμα Κονδύλων

Είναι αρκετά συχνά και αφορούν τον…

Κατάγμα Διάφυσης Κνήμης

Στην κνήμη προκαλούνται όλων των…

Ανοικτά Κατάγματα Κνήμης

Πολλές φορές τα κατάγματα της κνήμης…