Κάταγμα Σκαφοειδούς Οστού

Είναι το πιο συχνό από τα κατάγματα…

Εξάθρημα Μηνοειδούς Οστού

Το εξάρθρημα του μηνοειδούς είναι…

Κάταγμα Colles

Συμβαίνει συνήθως σε άτομα ηλικίας…

Κάταγμα Smith

Το κάταγμα Smith προκαλείται από πτώση…

Κάταγμα Barton

Το κάταγμα Barton είναι ενδοαρθρικό.…