Οπίσθιο Εξάρθρημα Ισχίου

Το οπίσθιο εξάρθρημα του ισχίου διακρίνεται…

Πρόσθιο Εξάρθρημα Ισχίου

Είναι λιγότερο συχνό από το οπίσθιο.…

Κάταγμα του Αυχένα του Μηριαίου Οστού

Τα κατάγματα είναι σχεδόν πάντα υποκεφαλικά.…

Διαντοχαντήρια Κατάγματα

Είναι συχνά σε ηλικιωμένα άτομα και…

Υποτροχαντήρια Κατάγματα

Προκαλούνται σε ηλικιωμένα άτομα…