Κάταγμα – Εξάρθρημα Monteggia

Είναι κάταγμα του άνω τριτημορίου…

Κάταγμα – Εξαρθρημα Galeazzi

Υπάρχει κάταγμα στο κάτω τριτημόριο…