Κατάγμα & Εξαρθρήμα Αστραγάλου

Ο αστράγαλος είναι το οστό του ανθρώπινου…

Κάταγμα Πτέρνας

Τα κατάγματα της πτέρνας χωρίζονται…

Κατάγμα & Εξάρθρημα Οστών Ταρσού

Είναι σπάνια κατάγματα, από τα οποία…

Κατάγμα Μεταταρσίων

Το συχνότερο κάταγμα είναι του 5ου…

Κάταγμα των Φαλαγγών των Δακτύλων

Προκαλούνται μετά από άμεση πλήξη…