Ωλέκρανο

Τα κατάγματα προκαλούνται από πτώση…

Κορωνοειδές Απόφυση

To κάταγμα μπορεί να συμβεί ως μεμονωμένη…

Κάταγμα Κεφαλής Κερκίδας

Το κάταγμα της κεφαλής της κερκίδας…