Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου


Ακολουθήστε μας στα social media

 


  • image
  • image
  • image

Ρήξη πλάγιου συνδέσμου

Ανάλογα με τον βαθμό διεύρυνσης που είναι αντίστοιχη με την βαρύτητα της κακώσεις, οι οι ρήξεις του είναι εσω ή έξω θυλακοσυνδεσμικού συστήματος χωρίζονται σε τρεις βαθμούς.

  • 1ου βαθμού: απλή διάταση ή ρήξη μέχρι το 1/3 των ινών του συνδέσμου
  • 2ου βαθμού: ρήξη του 1/3 έως 2/3 των ινών ή μερική ρήξη του συνδέσμου
  • 3ου βαθμού: ρήξη μεγαλύτερη του 1/3  των ινών ή πλήρη ρήξη