Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου


Ακολουθήστε μας στα social media

 


Οστεοχονδρίτιδες

Οι οστεοχονδρίτιδες είναι παθήσεις που προκαλούν βλάβες στον πυρήνα οστέωσης διαφόρων οστών. Υπάρχουν τρεις τύποι οστεοχονδρίτιδας:

 Απλές οστεοχονδρίτιδες

  • η οστεοχονδρίτιδα του μηνοειδούς οστού ή νόσος του Kienbock
  • η νόσος του Calve ή αποπλατυσμένος σπόνδυλος
  • η οστεοχονδρίτιδα της σπονδυλικής στήλης ή νόσος του Scheurmann
  • η οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του μηριαίου ή νόσος των Legg-Perthess-Calve
  • η οστεοχονδριτιδα του σκαφοειδούς οστού του ταρσού οστού ή νόσος του KohlerH οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του δεύτερου μεταταρσίου ή νόσος του Freiberg

 

Διαχωριστικές οστεοχονδρίτιδες

Εντοπίζονται στην κυρτή επιφάνεια μιας άρθρωσης και χαρακτηρίζονται από το διαχωρισμό ενός μικρού τμήματος από το υπόλοιπο οστούν.

Οστεοχονδρίτιδες από έλξη

  • η αποφυσίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος ή νόσος των OSgood-Schlatter
  • η αποφυσίτιδα του κάτω πόλου της επιγονατίδας ή νόσος των Johansson-Larsen
  • η αποφυσίτιδα της πτέρνας ή νόσος του Sever