Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου


Ακολουθήστε μας στα social media

 


  • image
  • image
  • image

Κάταγμα Σκαφοειδούς Οστού

Είναι το πιο συχνό από τα κατάγματα του καρπού. Αφορά ιδιαίτερα τους νέους 20-30 ετών.

Προκαλείται από υπερέκταση και κερκιδική κλίση της πηχεοκαρπικής που πέφτοντας στηρίζονται στην παλάμη.

Υπάρχει οίδημα και πόνος κατά την πίεση του καρπού. Υπάρχουν 5 τύποι καταγμάτων

  1. το κάταγμα του κεντρικού πόλου
  2. το κάταγμα της μεσότητας
  3. το περιφερικό κάταγμα
  4. το κάταγμα του φύματος του σκαφοειδούς και
  5. το περιφερικό οστεοχόνδρινο κάταγμα της αρθρικής επιφάνειας

Τα κατάγματα του σκαφοειδούς διαιρούνται σε σταθερά χωρίς παρεκτόπιση και σε ασταθή.

Η θεραπεία για τα σταθερά κατάγματα χωρίς παρεκτόπιση γίνεται με τοποθέτηση γύψου με τον αγκώνα σε ορθή γωνία και το αντιβράχιο σε ουδέτερη θέση επί 6 εβδομάδες.

Ο γύψος ακινητοποιεί το κάταγμα επειδή εμποδίζει τον πρηνισμουπτιασμό. Έπειτα το πηχεοκαρπικό αντικαθιστά τον γύψο μέχρι να πωρωθεί το κάταγμα.

Για τα ασταθή κατάγματα ακολουθείται η ίδια αγωγή, γίνεται προσπάθεια ανάταξης ή βελτίωσης της θέσης του κατάγματος και καλής εφαρμογής του γύψου.