Αριστείδης Ντούσιας MD, PhD
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Διδάκτωρ Ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου


Ακολουθήστε μας στα social media

 


  • image
  • image
  • image

Κάτω Άκρο Βραχιόνιου

Το κάτω άκρο του βραχιόνιου καταλήγει στον έξω και έσω κόνδυλο. Ο κάθε κόνδυλος αποτελείται από ένα ενδαρθρικό και ένα εξωαρθρικό τμήμα.

Ένα μέρος από το ενδαρθρικό τμήμα του έσω κονδύλου ονομάζεται τροχιλία ενώ το ενδοαρθρικό τμήμα του έξω κονδύλου ονομάζεται επιφάνεια.

Αντίστοιχα στο εξωαρθρικό τμήμα ονομάζεται παρατροχία και παρακονδύλια απόφυση.

Τα κατάγματα του κάτω άκρου του βραχιόνιου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Εξωαρθρικά που περιλαμβάνουν τα:

  1. υπερκονδύλια
  2. έξω επικονδυλίου (παρακονδύλια απόφυση)
  3. έσω επικονδυλίου (παρατροχίλια απόφυση)

Ενδοαρθρικά που περιλαμβάνουν τα:

  1. έξω κονδύλου
  2. έσω κονδύλου
  3. τύπου Τ ή Υ